Za info se prijavite


Održavanje grobnih mesta

Kod nas možete poručiti da se odreženo grobno mesto uređuje nedeljno mesečno ili godišmje. Pogledajte našu ponudu:

Slika neuređenog i uređenog grobnog mesta

 

posebne usluge.

Paljenje kandila.

Donošenje cveća na grobno mesto sa posvetom prikaćenom na cveću.

POGLEDAJTE PRIMERE PRE i POSLE:

pre.png  posle.png

pre1.png  posle1.png